Dargah Alia Ashrafia Karachi Pakistan
11 Roza Muharram ul Haram Program 2012 - Ashrafia.net

11 Roza Muharram ul Haram Program

Special Speech by

Abul Mukkaram Dr Syed Muhammad Ashraf Ashrafi Al Jilani

at Near Wadla School Old City Area Near Kagzi Bazar Karachi

From 1st Muharram to 10 Muharram

Description Size Play Download
01-Dilon Ka Chain Allah Ke Zikar Me He 34.17 Mb
02-Jannati Aur Jahanum Barabar Nahi 31.78 Mb
03-Tauba Aur Taharat 33.21 Mb
04-Hakmiyat e Elaahi 33.41 Mb
05-Gairullah Se Madad Mangna 32.62 Mb
06-Fazail e Sahaba 37.12 Mb
07-Fazail e Ahlebait 32.27 Mb
08-Syedna Imam Hassan RadiAllahAnho 32.27 Mb
09-Syedna Imam Husain RadiAllahAnho 40.64 Mb
11-Shahadat Ke Baad Ke Waqiat 34.62 Mb